Asuntolaivurit

Isbjorn

M/S, aikaisemmin S/S, Isbjörn rakennettiin Göteborgissa Göta Werken:lla vuonna 1898. Laivan mitat ovat 20,0 x 5,0 m ja syväys 2,2 m. Korkeus savupiipun huippuun on 8,0 m. Laivan paino on mittavat 47 tonnia.

Alun perin Isbjörn oli höyrylaiva ja vuonna 1900 Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägar osti aluksen. Vuonna 1958 Isbjörn oli jo pieni verrattuna muihin hinaajiin ja sai uuden nimen ”Björn”. Stockholms Muddring och Bärgnings AB osti ”Björnin” vuonna 1959 ja antoi sille taas uuden nimen ”Pyret” (pikkuinen). 1963 ”Pyret” myytiin romuttamoon josta kaksi idearikasta miestä; Börje Bruer ja Bengt Emanuelsson osti sen. He tekivät Pyretistä vapaa-ajan alus, ja höyrylaiva muuttui moottorilaivaksi, Volvo Dieselin D100 180hv moottorilla.

Vuonna 1987 Pyret myytiin ja oli sen jälkeen monen henkilön omistuksessa. Vuonna 2002 Leif Törnblom Tukholmassa osti laivan, antoi sille nimen Isbjörn av Stockholm ja teki siihen suuret remontit, mm. salonki rakennettiin kokonaan ja keittiö uusittiin, olihan tämä Leifin koti 8 vuoden ajan.
Vuonna 2010 Added Value Group Oy osti laivan Suomeen, kapteenina Thomas Lundström. Isbjörn makaa nyt Helsingin Ruoholahdessa, kunnostettuna sekä ulkoa että sisältä. Isbjörn on viihdyttänyt sekä lapsia ja aikuisia matkustajia ja tehnyt retkiä mm. Ahvenanmaalle ja Saimaalle.

År 1898 byggdes S/S Isbjörn som fartyg nr 268 i Göteborg på Göteborgs mekaniska verkstad (senare Götaverken) och utrustades då en ångmaskin på 230 Ihk.  Måttet på fartyget är 20 x 5 m och det går på 2,2 meters djup. Höjden är ca. 8 m. Vikten är ståtliga 47 ton.

Från början gick Isbjörn per ångmaskin och köptes 1900 av Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernwegar. 1958 blev Isbjörn för liten för sina uppdrag och fick ge sitt namn åt ett annat fartyg och döptes om till "Björn". Stockhlms Muddring och Bärgnings AB köpte fartyget 1959 och gav det namnet "Pyret".

1963 såldes Pyret till skroten, där hon hittades av två initiativrika män; Börje Bruér och Bengt Emanuelsson som köpte Pyret och byggde om den till fritidsbåt. De byggde ny styrhytt samt kök och lade också in en dieselmotor. Efter att ha sålts 1987 hade Pyret flera ägare och återfick år 2002 sitt ursprungsnamn Isbjörn då Leif Törnblom köpte fartyget. Leif byggde en aktersalong och använde Isbjörn som bobåt i 8 år. År 2010 köptes Isbjörn av Added Value Group i Finland. Under de senaste 5 åren har tekniken uppdaterats med bl.a. vattenreningsverk, nytt hydraulsystem, bog- och akterpropeller, ny generator samt genomgång av elsystemen (24 V, 220 V samt 370 V likström). Isbjörn ligger nu i Gräsviken i Helsingfors.

Katso myös Isbjörnin omat nettisivut -> www.isbjörn.fi